Què fem?

Pupitre

El Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu de la UIB va ser creat per ACORD EXECUTIU del dia 16 de febrer de 2021 i té el suport de la recerca feta pel Grup d'Estudis d'Història de l'Educació UIB/IRIE.

Els objectius del laboratori són:

L'objectiu general del Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu és promoure actuacions d'estudi, conservació i divulgació del patrimoni històric de l'educació, material i immaterial, universitari i no universitari, de les Illes Balears.

El Laboratori treballarà conjuntament amb l’Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

Activitats:

Promoure el conèixement del patrimoni històric de l'educació amb l'organitzant exposicions, divulgació a les xarxes socials; realització de seminaris i cursos; divulgació als centres educatius; elaboració de documentals i col·laboració amb els mitjans de comunicació i altres institucions en la conservació del patrimoni historicoeducatiu.

El Laboratori col·labora amb l’Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

 

El laboratori col·laborarà en la transferència de resultats de la recerca que fa el Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB en el camp de la història pública de l'educació. 

 Logo Ministerio de Ciencia, I. y U.