Vídeos

Títol:
Els orígens de l'educació viària a Mallorca
Autor:
Gabriel Barceló.
Productor:
Grup d'Estudis d'Història de l'Educació i del Taller del Patrimoni historicoeducatiu de la Universitat de les Illes Balears
Sinopsi:

El creixement econòmic que s'albirava a Espanya entre finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta de segle passat va exercir, influx en l'àmbit educatiu. Una mostra d'aquests fet va ser la introducció a l'escola de nous continguts curriculars com va ser el cas de l'educació viària.

Idioma:
Català
Títol:
La renovació pedagògica musical a Mallorca a través del mètode Ireneu Segarra
Autor:
Llorenç Gelabert i Xavier Motilla.
Productor:
Grup d'Estudis d'Història de l'Educació i del Taller del Patrimoni historicoeducatiu de la Universitat de les Illes Balears
Sinopsi:

Aquest documental recull les veus de testimonis i protagonistes del procés de renovació pedagògica musical a Mallorca en la dècada dels 70 i 80 del segle passat. Procés canalitzat a través dels cursos d'estiu de la Porciúncula dirigits pel mestre, músic i compositor Baltasar Bibiloni i Llabrés, a imatge i semblança dels cursos de l'Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya.

Idioma:
Català
Títol:
Patrimoni Històric de l'Educació
Autor:
Pere Fullana
Productor:
Grup d'Estudis d'Història de l'Educació i del Taller del Patrimoni historicoeducatiu de la Universitat de les Illes Balears.
Sinopsi:

El Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears treballa en la recuperació, conservació i difusió del patrimoni històric de l'educació. En el vídeo s'exposa la importància que té aquest patrimoni per estudiar el passat de l'educació.

Idioma:
Català